(Dünden devam) İnsanların halis bir iman sahibi olduğuna şükür ve hamd önemli bir ölçü ve göstergedir. “Çünkü bir elmayı yiyen ve ‘Elhamdülillah’ diyen adam, o şükür ile ilan eder ki,…

İnsanları her vakit Kendisine iltica ve dua, şükür ve hamd ettirmek için yaratan Cenab-ı Hak “Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var?” buyurmakla, insanın en büyük vazifesinin dua olduğunu haber veriyor. Küçücük…

Allah’ın yarattığı varlıklar içinde en şereflisi, en kabiliyetlisi ve cihazat cihetiyle en zengini olan insan, sadece akıl, mantık, muhakeme gibi duygularla değil, kalp ve ona bağlı binlerle hislerle de donatılmıştır.…

Ayet-i kerimede “Sizin hayır bildiğiniz şeyde bazen şer, şer bildiğinizde de hayır vardır.” buyruluyor. Bazen musibet olan şeylerin altından da rahmet tecellileri gerçekleşebiliyor. 3 Ağustos 2021 Salı günü birden ayağım…

Kâbe-i Muazzama bütün ihtişamıyla umrecilerin gözleri önündeydi. Allah’ım bu ne muhteşem manzaraydı! Bütün yıl boyunca ve günün her anında binlerce müminler tarafından sürekli tavaf yapılıyordu. Tıpkı yedi kat göklerdeki Beyt-i…

11 Nisan 1994 yılında Cenab-ı Hakkın ihsanı ile hac ibadetimizi yapmıştık Otuz dört gün süren ve Mayıs ortasında biten bu ibadetin üzerinden tam on sekiz yıl geçmişti. Arzu etmemize rağmen…

İnsanın halis bir iman sahibi olduğuna şükür ve hamd ehemmiyetli bir ölçü ve göstergedir. Çünkü, bir elmayı yiyen ve  “Elhamdülillah” diyen adam, o şükür ile ilân eder ki “O elma,…

Dünyaya geldiğine bin defa pişman olan, herkese ve her şeye kızan; yakıp yıkmak, kırıp dökmek isteyen iç barışı olmayan insanlar, her an patlamaya hazır bir bomba veya dinamit gibidirler. İç…

Dünya çapında ve kudsî bir hizmet etrafında toplanan dâvâ adamları, birbirlerinin eksik ve noksanlarını tamamlarlar. Her fert başlı başına bir şahsiyete sahip olduğundan değişik  karakter ve kabiliyetlerle donatılmıştır. Aynı dâvâ…

Bediüzzaman der ki: “İnsanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir. Ben bu seksen sene ömrümde, seksen bin zatlardan ders aldığım halde, kasem ediyorum ki, en esaslı ve sarsılmaz…

Bu dünya hayatında nice insanlar vardır, yapmadıkları işlerden dolayı  kaderin garip bir cilvesidir ki zulme uğrarlar. Gerçi, zalim olmaktansa mazlum olmak hem dünya hem de âhiret hayatı bakımından daha iyidir.…

Zor durumda kalanların hâline Hacer validemizin tutumu çok güzel bir örnektir. Hazret-i İbrahim (as) tarafından , oğlu Hazret-i İsmail ile birlikte, o zamanki şartlarda kimsenin kalmadığı bir çöl hükmündeki Kâbe’nin…

Ezel ve Ebed Sultanı olan Cenab-ı Hakkın nihayetsiz kudret, ilim, irade, hikmet ve rahmet gibi kemal sıfatlarını tanımak ve bilmek için, insanın mahiyetine nihayetsiz bir âcizlik, fakirlik ve ihtiyaç gibi…

Peygamberler tarihine bakıldığı zaman görülecektir ki, insanlar ne zaman umumi isyanlara sürüklenir, gönderilen peygamberin getirdiği emir ve yasaklara baş kaldırılırsa, mutlaka musibet ve belâlar umumi olarak gelmiş ve o kavimler…

“Ey Ashabım!Sizler yeryüzünde dolaşırken, şâyet cennet bahçelerinden herhangi birisine rastlarsanız, oradan hemen geçmeyin. Orada biraz eğleşin.”deyince, Sahabeler sorar: “Ya Resülullah! Cennet bahçesi, cennette olur. O bahçe neresidir?” Sevgili Peygamberimiz “O…

Dua, kulluğun bir sırrı ve özetidir. Dünyanın dua üstünde durduğu söylenir. Ağzı dualılar olmasa, kıyametin kopacağından bahsedilir. İslâm dininin bizzat kendisi dua üzerine kuruludur. Namazın her tarafı dua ile doludur.…

“Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var”buyuran Cenab-ı Hak, insanı ilim ve dua vasıtasıyla terakki ve kemale ermek üzere şu dünyaya göndermiş ve nihayetsiz makamlarda yükselebilecek tarzda istidat ve kabiliyetlerle donatmıştır. Ayrıca,…

Namazların arkasında okunan tesbihat cidden çok önemlidir. Bediüzzaman’ın tarikat-ı Muhammediye olarak tarif ettiği otuz üçer defa tekrarlanan “Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahü Ekber” ve duadan sonra otuz üç “Lailahe illallah” müekket sünnetlerdendir.…

Nice Nur Talebeleri var ki, Bediüzzaman gibi gecenin üçte birinde kalkıp sabahlara kadar ümmet-i Muhammedin (asm) iyiliği ve birliği için dualar ediyor ve gözyaşı döküyorlar. Onlara minnettarız. Cenab-ı Hak o…

Göklerin, yerin ve dağların yüklenmekten korktukları ve insanın onu yüklendiği benlik duygusunun, kendindeki ölçüler penceresinden bakarak Allah’ı tanımak, bilmek ve Ona iman ederek ibadet etmek vazifesi onun hayra bakan cihetidir.…

Feyiz kaynaklarımızdan biri de, devamlı okumamız gereken ve “Büyük Cevşen” diye bildiğimiz Hizbü’l-Hakik-ı Nuriye’dir. Nur Risalelerini günlük okumanın yanı sıra, Büyük Cevşen’in plânlı okunması, kalbin manevi feyizleri için bitmeyen bir…

İnsanoğlunun başına her türlü musibetler gelebilir ve hepsi de imtihan vesilesidir. Bunun imtihan vesilesi olduğunu bilmek de, sağlam bir imanın neticesidir. Musibetlere karşı sığınılacak en sağlam kale tevekküldür. Sabır ve…

Kâinattaki varlıklar içinde müstesna bir yeri olan insan, sayısız istidat ve kabiliyetlerle donatılmıştır. Her şey onun emrine boyun eğdirilmiş ve her ihtiyacı için hazır edilmiştir. Bediüzzaman Hazretleri “İnsan bu âleme…

Kalp, idrak merkezi olan dimağ ile, hislerin merkezi olan vicdandan meydana gelen bir lâtifedir ve bütün duyguların sultanıdır. Allah, kalbi kendisi için yaratmıştır. Kalp, Allah’ı bulmak ve tanımakla mükelleftir. Kalbe,…