MUKADDEME- GİRİŞ Nur Hizmetinde Hatıralar Geçidi- 2 adındaki kitabın ikinci cildine başlarken, birinci cildin ön sözündeki bir gerçeği hatırlatmam lâzım. Her ne kadar yurt içi ve yurt dışı seyahat notlarımı…