Asrımızda dinsizliği temsil eden büyük deccal komünizmin, hür dünyayı tehdit etmesini durduran ve askeri cenahta gerçekleşen İslâm-Hristiyan ittifakı “NATO”ile gerçekleşti. Ve nihayet 1991 yılında Sovyetler Birliğinin çökmesi ve komünizmin ölmesiyle…

Bu dünya hayatına imtihan için gönderilen insanlar, bunun böyle olduğunu ekseriyeti bildikleri halde imtihanı kaybetmekte ve bâki âleme eli bomboş olarak gitmektedirler. Ehl-i dünya denilen, din ve dindarlıkla alâkası olmayanların…