Asr-ı Saadette, Sevgili Peygamberimiz (asm) hakkında vahiy olmayan her meselede sahabeleriyle iştişâre eder ve çıkan karar ne olursa olsun ona uyarak, kararlılıkla onu icra ederdi. Çünkü, Cenab-ı Hak ona “Ve…