Yalan ve hile insan fıtratına ve tabiatına aykırıdır. Allah, insanı doğruluk üzerine yaratmıştır. Doğruluktan sapan, insanlıktan da sapmıştır. Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de, Bakara Suresinin başında iki ayetle kâfirlerden bahsettiği halde,…