(Dünden devam) Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı ve devletin teknik bir mesele haline geldiği meşrutiyet ve cumhuriyet yönetimlerinde, yeni şartların zaruretinden ortaya çıkan bu durumu, şeriata muhalif zannederek fitnelere…