Kurutulmuş özlü çamurdan bedenine şekil verilen ve sonra ruh üflenilen ilk insan Hazret-i Adem (as) annesiz ve babasız yaratılmıştır. Kur’an’da misali Hazret-i Adem’in yaratılışına benzetilen Hazret-i İsa (as) ise, babasız…

Allah’ın kâinata koyduğu ve sayısını ancak kendisinin bildiği kanunlardan sadece birisi olan ruh, daha önce ifade ettiğimiz gibi ölümsüzlük özelliğine sahiptir. Yeniden diriliş hakikatı, ruh ölümsüz olduğundan yalnız cesetler için…