Âhirzamanın en büyük fesadı zamanında, sahabe mesleğinin bir cilvesini asrımıza taşıyan, fen ve felsefeden gelen müthiş bir dinsizlik cereyanına karşı telif ettiği Nur Risaleleriyle, Çin Seddi gibi bir Kur’an seddi…

Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (asm), peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktığı zaman tek bir dâvâsı vardı. O da, âlemlerin yaratıcısı olan Allah’a  iman edilerek dünya ve âhiret saadetini temin etmekti. Peygamber Efendimizin…

Tarih boyunca büyük dâvâlar, dâvâsı uğrunda ölüm de dahil her şeyi göze alabilen ve değil dünyasını, âhiretini bile fedâ edebilecek kadar yüksek bir fedakârlık duygusunu yaşayabilenler üzerinde yükselmiş ve gelecek…

İnsanlık tarihinin emsalini görmediği en dehşetli fitne ateşlerini yakan ve beşeriyetin hem dünya hem de âhiret saadetini mahveden büyük deccal komünizm ile İslâm deccalı Süfyanizm cereyanları, hareket noktası olarak mesleklerini,…

Nur Risaleleri ve Risale-i Nur hareketi bir ihtiyaç ve zaruretten doğdu. Çünkü, bin küsur seneden beri Kur’an ve imana hizmet veren tarikatlar ve kelâm âlimlerinin yazdığı eserler, fen ve felsefeden…

Âhirzaman denilen dehşetli bir zaman diliminde yaşıyoruz. Genel anlamda nazarların dünyaya döndüğü, âhirete boş verildiği, dünya nimetlerinden alabildiğine istifade etmenin esas alındığı bir zamanı idrak ediyoruz. Sahabeler zamanından beri şerrinden…

Âhirzamanın din yıkıcıları olan deccal ve Süfyan ile, Hazret-i İsa (as) ve Mehdi mücadeleleri, Peygamberler tarihinde yapılan mücadelelerden farklı olmadı. Yetmiş sene süren dehşetli bir istibdat ve zulüm döneminden sonra,…

Materyalizm, tabiatçılık ve tesadüf gibi her türlü dinsizlik cereyanlarının temellerini paramparça eden ve bel kemiğini kıran, iman esaslarını  mantıki delillerle ve madde âleminden getirdiği misallerle, daha başka izaha ihtiyaç bırakmayacak…

Din ve kültür farklılığından kaynaklanan bir düşmanlıkla, teşkil ettikleri haçlı ordularıyla İslâm âlemine hücum eden, fakat Kılıçaslan ve Selahattin-i Eyyubî ve emsali Müslüman kumandanlarla her seferinde püskürtülen ve bozguna uğratılan…

Bin dört yüzyıllık uzun bir maziye sahip olan İslâm dininin, mensupları tarafından yaşanmasında, genelde çok güzel bir fotoğraf görünmesine rağmen, muhtelif zaman dilimlerinde zaafa düşüldüğü de görülmektedir. Böylesine kritik dönemlerin…

Bin seneden fazla İslâm dinine hizmet ederek gelen hak tarikatların aleyhinde bulunmak asla doğru değildir. Bunlar kıyamete kadar hizmetlerini elbette sürdüreceklerdir. Bediüzzaman “Zaman tarikat zamanı değil, iman kurtarmak zamanıdır.”ifadeleriyle, tarikat…