Bin dört yüzyıllık uzun bir maziye sahip olan İslâm dininin, mensupları tarafından yaşanmasında, genelde çok güzel bir fotoğraf görünmesine rağmen, muhtelif zaman dilimlerinde zaafa düşüldüğü de görülmektedir. Böylesine kritik dönemlerin…

Bin seneden fazla İslâm dinine hizmet ederek gelen hak tarikatların aleyhinde bulunmak asla doğru değildir. Bunlar kıyamete kadar hizmetlerini elbette sürdüreceklerdir. Bediüzzaman “Zaman tarikat zamanı değil, iman kurtarmak zamanıdır.”ifadeleriyle, tarikat…