İnsanlık tarihinin emsalini görmediği en dehşetli fitne ateşlerini yakan ve beşeriyetin hem dünya hem de âhiret saadetini mahveden büyük deccal komünizm ile İslâm deccalı olan Süfyanizm cereyanları, hareket noktası olarak…