(Dünden devam) İktisadî ve siyasî menfaat perdesi altında, aslında gizli bir din savaşları sürüp gidiyor. “Dinde zorlama yoktur.” İlâhi fermanını kendilerine rehber yapan müminler er ya da geç cami, kilise…

Hazret-i Âdem ‘den (as) başlayarak son peygamber Hazret-i Muhammed’e kadar gönderilen bütün semavî dinlerin aslı ve özü İslâm’dır. Çünkü, hepsinin insanlığa getirdiği mesaj aynıdır. Allah’ın varlık ve birliğine iman ve…