(Dünden devam) Âhirzaman denilen yaşadığımız devirde hayat şartları tamamen zorlaştığından dolayı, İslâm dininin gereklerini yaşamak da müşkülleşmiştir. Ondandır ki, Bediüzzaman Hazretleri “Bu zamanda farzları yapan ve kebireleri (büyük günahları) işlemeyen…

Osmanlı devletinin son dönemleri olan Tanzimatla birlikte, Avrupa’da tahsil görmüş genç nesillerdeki İslâm dinine karşı meydana gelen ilgisizlik yüzünden, iç bünyemizdeki sürtüşmeler hâlâ devam etmektedir. Özellikle fen ilimleri okumuş, din…

Risale-i Nur mesleğinin ikinci temel kaynak eseri de “Beyânat ve tenvirler”dir. Hizmet Rehberi, cemaat içi, Beyânat ve Tenvirler de içtimai ve siyasi ölçüleri ihtiva eder. Bediüzzaman sadece imanla ilgili konularda…