Risale-i Nur mesleğinin ikinci temel kaynak eseri de “Beyânat ve tenvirler”dir. Hizmet Rehberi, cemaat içi, Beyânat ve Tenvirler de içtimai ve siyasi ölçüleri ihtiva eder. Bediüzzaman sadece imanla ilgili konularda…