Milletin bağrından çıkan ve onun bir parçası olan Türk ordusu, bütün kurumlar içinde milletin göz bebeği kadar değerli bir kurumdur. Hiç bir vatandaşımız bu güzide kuruma kem gözle bakmaz ve…

!950 yıllarında Millet Partisi içinde milliyetçilik yapanlara da ikazı vardı Bediüzzaman Hazretlerinin: “Eğer İttihad-ı İslâmdaki esas olan İslâmiyet milliyeti ki, Türkçülük onun içinde mezc olmuş bir millet olsa, o Demokratın…

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerine ait olan başlıktaki orijinal cümle, Müslümanların ve özellikle Nur Talebelerinin, cumhuriyet rejimi ile hiç bir cihetle problemi olmadığının belgesidir. Her meselesini dînî hükümlere dayandıran ve Asr-ı…