İnsanın mahiyetinde vücudun her tarafına kan pompalayan maddi kalp olduğu gibi, Rabbanî bir lâtife ve duygu olan manevi bir kalp de vardır. Fikirlerin aynası olan dimağ ile, hislerin aynası olan…

İnsanın mahiyetinde fikirlerin aynası olan dimağ ile, hislerin aynası olan vicdandan meydana gelen ve bir lâtife-i Rabbaniye olan kalp, imanın mahalli ve merkezidir. İman nuruyla aydınlanan bir kalp, bu dünyada…

Kâinatı muhteşem ve muazzam bir ağaç misalinde yaratan Cenab-ı Hak, en mükemmel meyvesi olarak da insanı halk etmiştir. İnsan denilen şuurlu meyvenin çekirdeği de kalptir. Ancak kalp, maddi yürek olan…