Cenab-ı Hakkın, en güzel bir suret üzerine yarattığı insana verdiği sınırsız kabiliyet ve ayrıcalıklar içinde en önemlilerinden biri de, konuşma özelliğidir. Düşünce ve duygularını ifade etmede insanın dili olmasa neye…

  Yirmi birinci asırda bütün devletlerin en önemli ve çözmeleri gereken problemleri, farklı ırk, din ve dillerden meydana gelen vatandaşlarını bir arada huzur ve güven içinde tutabilme durumudur. Milletleri bir…

Allah’ın yarattığı her şey benzeri aynen yapılamayan birer mucizedirler. Onlardan biri de dilimizdir. Yaklaşık on santimetrekarelik bir et parçası olan dilimiz hem konuşmamıza hem on binden fazla tatları tatmamıza hem…