(Dünden devam) Bahsi geçen  hakikatler çerçevesinde, Avrupa Birliği ile entegrasyon noktasında dindar kitlelerin hiç bir tereddüdü olmamalıdır. Din ve maneviyat cihetinden, şuurlu Müslümanların Avrupalılara verebileceği çok şeyleri vardır. İslâm dinini…

Bütün mülklerin sahibi ve şu Kâinatın Rabbi olan Cenab-ı Hak, insanı mevcudat içinde en mükerrem ve şerefli bir tarzda yaratarak, ona emsalsiz organ ve duygularla donatılmış bir vücut vermiştir. Geçici…

Dünyanın belki de en zengin dili olan Osmanlıcaya, içinde Arapça ve Farsça gibi kelimeler olduğu için, iflah olmaz bir kin ve düşmanlıkla, Öz Türkçe adı altında harp ilân edildi. Ne…

Din ile barışık olmayan dinsiz felsefe ve medeniyetin sefih kısmını eleştiren Bediüzzaman Hazretleri, onların romanvâri edebiyatı için der: “Beşerin ağzına yalancı bir dil koymuş, hem insanın yüzüne fâsık bir göz…

Dağ gibi bir çam ağacını bir nokta gibi küçücük bir çekirdekte özetleyen ve yerleştiren İlâhi Kudret, maddi ve manevi âlemleriyle uçsuz bucaksız kâinatı da, bir fihrist gibi insanda hülâsa etmiştir.…

Bediüzzaman talebeleriyle birlikte Denizli hapishanesine düştüğü zamanlarda tanışan muallim Hasan Feyzi Ağabey, Risale-i Nur hakkında çok önemli tespitlerde bulunmaktadır. “Risale-i Nur, Kur’an-ı Mu’cizü’l- Beyan’ın taht-ı tasarrufunda olduğundan, ona uzanan, ilişmek…

Dünyanın belki de en zengin dili olan Osmanlıca’ya, içinde Arapça ve Farsça gibi kelimeler olduğu için, iflah olmaz bir düşmanlık ve kin ile, Öz Türkçecilik adı altında harp ilan edildi.…

Cenab-ı Hakkın, en güzel bir suret üzerine yarattığı insana verdiği sınırsız kabiliyet ve ayrıcalıklar içinde en önemlilerinden biri de, konuşma özelliğidir. Düşünce ve duygularını ifade etmede insanın dili olmasa neye…

  Yirmi birinci asırda bütün devletlerin en önemli ve çözmeleri gereken problemleri, farklı ırk, din ve dillerden meydana gelen vatandaşlarını bir arada huzur ve güven içinde tutabilme durumudur. Milletleri bir…

Allah’ın yarattığı her şey benzeri aynen yapılamayan birer mucizedirler. Onlardan biri de dilimizdir. Yaklaşık on santimetrekarelik bir et parçası olan dilimiz hem konuşmamıza hem on binden fazla tatları tatmamıza hem…