Mahlukatın en şereflisi olarak yaratılan insan, fıtraten mükerrem olduğundan daima doğruyu, hakkı ve adaleti arıyor. Yalanı, haksızlığı ve adaletsizliği gördüğü zaman ona isyan etmek, yalana yalandır diye infial göstermek fıtratında…