Küçük sermaye ile büyük kârlar elde etmek, her insanın hayal ettiği bir neticedir. Fakat her hayal edilen şeylerin gerçekleşmesi her zaman mümkün değildir. Bu itibarla, birbirlerine çok cihetlerle yakın olan…

İnsan fıtratında sayılamayacak kadar duygular vardır ve her birisinin kendine göre vazifeleri bulunur. O duyguları yerinde ve veriliş maksadına uygun kullanmak, hayatın istikamet üzere gitmesine vesile olur. O duygulardan birisi…

İnsanı diğer canlılardan ayıran en belirgin farklardan birisi de, eşyaya ve olaylara, anlamak ve analiz yapmak için dikkatle bakmasıdır. Bu anlamda nazar; göz atmak, mülâhaza etmek, düşünerek bakmak anlamlarına gelir.…

“Kırk sene ömrümde, otuz sene hayatımda dört kelimeyle dört kelâm öğrendim. Kelimelerden maksat; mânâ-yı harfi, mânâ-yı ismi, niyet, nazardır. Şöyle ki; Cenab-ı Hakkın masivasına (Kâinata) mânâ-yı harfiyle ve Onun hesabına…

İnsanı diğer canlılardan ayıran en belirgin farklardan birisi de, varlıklara ve olaylara anlamak ve analiz yapmak için dikkatle bakmasıdır. Bu anlamda nazar; göz atmak, muhakeme etmek, düşünerek bakmak anlamlarına gelir.…