31 Mart 1909 ayaklanmasında “Şeriat isteriz!”diyerek, dâhilde âsâyiş ve emniyeti ihlâl edenlere iştirak etmeyen, hatta tesirli konuşmalarıyla isyan etmiş sekiz avcı taburunu isyandan vazgeçiren Bediüzzaman, divan-ı harbe verilir. Askeri hâkim…