(Dünden devam) Bahsi geçen hakikatler muvacehesinde bakıldığı zaman, bütün inanç ve fikirlere eşit mesafede olan ve farklı hayat tarzlarına hayat hakkı tanıyan demokrasi yönetimlerinde; fikir ve ifade hürriyeti, vicdan ve…