“Ehlî hayvanlarda da sizin için birer ibret vardır. Onların karınlarında, kan ve fışkı arasından çıkan ve içenlerin boğazından kolayca geçen hâlis bir sütle sizi besleriz.” (Nahl Suresi ayet: 66) Kur’an-ı…

Güneş ve aydan deniz ve nehirlere, havada uçan kuşlardan denizde yüzen balıklara kadar her şeyin insanın emrine ve hizmetine verildiğini görüyoruz. Âdeta her şey insana hizmet etmeye doğru koşturuluyor. Kâinatın…

Geniş dairelerin câzibedâr olayları arasında çoğu zaman unuttuğumuz veya ihmal ettiğimiz ibretli tefekkür vazifemiz, müminler topluluğu olarak hayatımızın en vazgeçilmez parçasıdır. “Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır.”gibi…

Kur’an-ı Kerim’de var olan yüz on dört sureden birisinin adı En’am Suresidir. Bir kısım mübarek hayvanlar bir sureye isim olmuştur. Her cihetiyle nimet olan bu hayvanlar, gerçekten çok dikkat çekicidir.…

Geniş dairelerin cazibedar olayları arasında çoğu zaman unuttuğumuz veya ihmal ettiğimiz ibretli tefekkür vazifesi, müminler topluluğu olarak hayatımızın en vazgeçilmez parçasıdır. “Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır.”gibi…