Geniş dairelerin câzibedâr olayları arasında çoğu zaman unuttuğumuz veya ihmal ettiğimiz ibretli tefekkür vazifemiz, müminler topluluğu olarak hayatımızın en vazgeçilmez parçasıdır. “Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır.”gibi…

Kur’an-ı Kerim’de var olan yüz on dört sureden birisinin adı En’am Suresidir. Bir kısım mübarek hayvanlar bir sureye isim olmuştur. Her cihetiyle nimet olan bu hayvanlar, gerçekten çok dikkat çekicidir.…

Geniş dairelerin cazibedar olayları arasında çoğu zaman unuttuğumuz veya ihmal ettiğimiz ibretli tefekkür vazifesi, müminler topluluğu olarak hayatımızın en vazgeçilmez parçasıdır. “Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır.”gibi…