Mânâ-yı harfiyle yani Allah hesabına neye bakılırsa ibadet, mânâ-yı ismiyle yani Allah hesabına olmayan bütün bakışlar ve fenler dalâlettir. Bu itibarla, kâinata ve mahlukata San’atkârı adına bakılmalıdır. Bu tarz bir…