Tek parti döneminde devlet gücünü bütünüyle ele geçiren Halk Partisi, Terakkiperver Cumhuriyet ve Serbest Fırkalarını milletin aşırı teveccühünden dolayı kısa zamanda kapatarak meydanı tamamen kendilerine boş bıraktı. Kat’iyen kendilerine rakip…