Bin yıllık mazisinde dört yüz seksen bir sene cami vazifesi gören Ayasofya’da vaiz, 1908 Hürriyet ilânının ilk günlerinde siyasi bir diplomat, çeşitli gazetelerdeki makaleleri ile hadiseleri doğru anlayıp, millete istikametli…