Kutlular Ağabey, hayatından bir hatırayla söze başladı: “Haftalık İttihat gazetesi çıkarılırken benim gıyabımda, Üstadın hizmetkârları aldıkları bir kararla gazetenin sahibi beni yapmışlar. Üç yıl boyunca liyakatle o vazifeyi yerine getirmeye…

Bin yıllık mazisinde dört yüz seksen bir sene cami vazifesi gören Ayasofya’da vaiz, 1908 Hürriyet ilânının ilk günlerinde siyasi bir diplomat, çeşitli gazetelerdeki makaleleri ile hadiseleri doğru anlayıp, millete istikametli…