(Dünden devam) 01 Ocak 2002 Çarşamba günü sabah namazını kıldıktan sonra alaca karanlıkta yola çıktık. Ahlen ilçesinden getirilen minibüse sekiz kişi binmiştik. Hedefimiz Fransa idi. Bundan sonraki yolculuğumuz daha şenlik…

Dünyalar verilse değişmeyecek kadar sevdiğimiz ve değer verdiğimiz ciğerpârelerimiz olan çocuklarımızı, anne ve babalar olarak ne zorluklarla yetiştiriyoruz. Bebek iken geceleri uykumuzu bölen, biraz büyüdükleri zaman bir çok külfetlere katlanmamıza…

Anadolu ziyaretleri çerçevesinde ikinci gittiğimiz hizmet mahalli Ankara’nın Polatlı ilçesiydi. İki taksi dolusu kardeşlerle gittiğimiz Polatlı’ya, üç taksi ile Eskişehirli gönül dostlarımızın da katılmasıyla, bir kardeşimizin hizmete tahsis ettiği yeni…

Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (asm), ümmi bir kavimden medeni bir millet meydana getirdi. Sahabe-i Kiram ünvanıyla meşhur olan o asrın kahraman İslâm fedailerini, Dar-ül Erkam olarak bilinen genç sahabe Hazret-i…

Güney Doğu bölge illeri meselelerine hâkimdi. Hizmetlerimizi bir bütünlük içinde anlıyorlardı. Cemaatimizin şahs-ı manevisi ile birlikte hareket ediyorlardı. Diyarbakır’da yapılan bölge toplantısına Van, Batman, Muş, Mardin ve Şırnak gibi il…

Doğulusu- Batılısı, Kuzeylisi- Güneylisi, Hanefisi- Şafiisi, Alevisi- Sünnisi, Türk’ü- Kürd’ü velhasıl diğer farklılıklarıyla birlikte ortak İslâm kimliğine kanaat eden ve onun bu çağda bir feyiz çeşmesi olan Nur Risaleleri etrafında…

Risale-i Nur tefsirleriyle ehl-i imanın imanını dalâletten muhafaza ve İslâm dinine fen ve felsefeden gelen hücumları def ve müdafaa eden Bediüzzaman Hazretleri, o Risalelerin mütalâa ve müzakeresi için Nur dershanelerinin…

Bütün insanlığın hem dünya hem de âhiret saadetine vesile olmak için vahyedilen Kur’an-ı Hakim’in en mükemmel ve çağın anlayışına uygun olarak telif edilen Risale-i Nur tefsirleri, bu asrı ve gelen…

Gölcük ve Gerede ziyaretlerinden hemen sonra o hafta Perşembe günü davet üzerine Yozgat iline gittik. Bayrak Televizyonunun konuğu olarak gitmiştik. Yeni Asya Vakfı Yozgat temsilcimizle birlikte gittiğimiz stüdyoda, Yönetim kurulundan…

Bolu’ya mülk dershanenin tapusunu Yeni Asya vakfına devretmek için gitmiştik ama bu vesileyle bir ders de tertiplenmişti. Karadeniz Ereğli’den gelen dostlarımızın yanı sıra Düzcelilerin de gelmesi arzu edilmişti. Yalnız onların…

Risale-i Nur tefsirleriyle ehl-i imanın imanını dalâletten muhafaza ve İslâm dinine fen ve felsefeden gelen hücumları def ve müdafaa eden Bediüzzaman Hazretleri, o Risalelerin mütalâa ve müzakeresi için, Nur merkezlerinin…

Asırlar boyunca bir çok medeniyetlerin meydana gelmesinde büyük bir fonksiyon ifa eden İslâm medreseleri, Osmanlı Devletinin tarihten çekilmesiyle tamamen kapanmak durumunda kaldı. Islah edilmesi gereken medreselerin kapatılması çok büyük boşluğun…

(DÜNDEN DEVAM: 21 sene önce gerçekleşen bir seyahat yazısı.) MELBOURNE’YE YOLCULUK Kaptan şoförümüz İsmet Ünver kardeşimizin refakatinde dokuz yüz kilometrelik mesafeyi yutarcasına ilerliyoruz. Avustralya çok büyük bir kıt’a. Türkiye’nin on…