(Dünden devam) Diyarbakır’ın Diclekent sakinlerinin dâveti üzerine doğrudan gitmem doğru olmazdı. Onun için Kutlular Ağabeyi aradığımda “Kardeşim! Zaten diğer grup kasten hiç birimizi çağırmıyorlar. Madem kardeşler ısrarla dâvet ediyorlar. O…

Ankara’nın genel hizmetleri içinde, bir de Asya Nur Kültür merkezinden bahsetmemiz lâzım. 2008-2009 eğitim yılı başladığında, iki daireden birini faaliyete geçirdik. Pursaklar, Ankara’nın en yakın ilçelerinden biridir. Ulus’a on iki…

Halil Yıldız kardeş Türkiye’deydi ve henüz tanışmamıştık fakat arabası orada idi. İmparator lâkaplı İsmet Ünver ile bacanaktılar. Sydney hizmetlerinden sonra, ertesi sabah İsmet kardeşin kaptanlığında ve her ikisinin de kayın…

Cemaatle tanışmamın üzerinden iki hafta geçtikten sonra, İstanbul’dan bir arkadaş geldi. Adı Nejat Usun idi. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini terk ederek vakıf olmaya karar vermiş. Zübeyir Ağabey de onu…

Haftalar ve aylarım okul ve cami arasında geçiyor, bazen dayıma gidiyordum. Fırsat buldukça da, dedemi ziyaret için Çamlık mahallesine ve köye annem ile akrabalarıma sıla-i rahim yapıyordum. Böylece sanat okulu…

Konya Meram belediyesinin yeni inşa ettiği Konevi Kültür merkezinde, bir hürriyet âşığı olan Bediüzzaman, vefatının 44. sene-i devriyesinde Konyalı dâvâ arkadaşlarımız tarafından rahmetle anılıyor ve biz de onun yukarıda kısaca…

Çağımızın büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Şeyh Said isyanı bahane edilerek ehl-i dünya tarafından zulmen Isparta ilinin Barla köyüne sürgün olarak gönderildi. Hiç bir suçu olmadığı ve o…

Türkiye’den Avrupa ülkelerine ve Avustralya’ya işçi gönderilmeye başlanması 1965 yılına rastlar. Anadolu’nun çeşitli il ve ilçelerinden giden bu ilk kafileler çok zorluklarla karşılaştı. En başta dil problemi vardı. Ağır işlerde…

İstanbul’da kaldığı sıralarda Bediüzzaman Hazretlerinin Sarıyer’e geliş hikayesini Yücel Bayraktar Ağabey şöyle anlatıyor: “Anadolu’dan gelen sebze ve meyveler Unkapanı’na geliyor. Oradan teknelerle sahil boyundaki ticarethanelere satılıyor. O teknelerden birisinin sahibi…

İman hakikatlerinden istifade için gelenler arasında dost düşman, muhalif ve muvafık ayırımı yapılmaz. Vazifeli olarak gelenlerin bile o hakikatlere ihtiyacı vardır. Umumi derslerimize eskiden beri gelen Nur Talebeleri olduğu gibi,…

Hafta sonları elimizden geldiği kadar  Anadolu’daki dâvâ arkadaşlarımızın taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz. Ya seminer ve konferans çalışmaları ya da umumi derslere iştirak bu faaliyetlerin özünü oluşturuyor. böylece, hizmetimizin önemli unsurlarından…

Siyaseti dinsizliğe alet ederek din ve dindarları ezmeye çalışanlara karşı dindar kitlelerin tepkisi vardır ve ortak bir cephe oluştururlar. Ancak, dini siyasete alet ederek,  iyi niyetle “Dine hizmet edeceğim” zannıyla…

Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur’dan nasıl ders yapılacağının usulünü dahi hem eserlerinde hem de uygulamada bizzat göstermiştir: “Risale-i Nur, imanî meseleleri lüzumu derecesinde izah etmiş. Risale-i Nur’un hocası yine Risale-i Nur’dur.…

Risale-i Nur hareketi bir asra yaklaşan mazisiyle vatan ve milletin birlik ve bütünlüğünde çok önemli bir vazifeyi ifa etti ve etmeye devam ediyor. İlk zamanlar dehşetli bir zulüm ve baskı…

Çok zor ve çetin şartların mahsulü olan Risale-i Nurların okunması, anlaşılması, yaşanması ve yaygınlaştırılması için, bizzat Bediüzzaman tarafından teşvik edilen Nur derslerinin, kendisine has bir metodu meydana geldi. Zübeyir Gündüzalp…

Her yaz mevsimi geldiğinde, Anadolu şehirlerinden birisinde gençlerle Risale-i Nur okuma programları gerçekleştirmek geleneğimizdir. Zira, cemaatimizi gençleştirmek ve geleceğimizi onlara emanet etmek buna bağlıdır. Yoksa gittikçe yaşlanan bir cemaatin hizmet…

Kur’an-ı kerim’in kırk cihetle mucize özelliklerinden biri olan usandırmamak keyfiyeti, onun bu zamanda harika bir tefsiri olan Nur Risalelerine de yansımıştır. Bir ömür boyu okunduğu halde, her defasında sanki yeni…

=DÜNDEN DEVAM= Günlerimiz dolu dolu geçiyordu. Sanki bir ayı bir haftaya sıkıştırır gibi yoğun bir programlar zinciri hazırlanmıştı. Pazar günü, sabahtan öğleye kadar Wels gençleriyle üç saat süren bir ders…

Bu gün günlerden Cuma. Bilkent camisinde dört yıldır gönüllü olarak vaaz edip Cuma namazı kıldırdığımız için, Viyana Hacı Bayram camisinde de vaaz vermemiz istendi. Kendisiyle görüştüğümüz Recep Hoca memnuniyetle kabul…

Marifetullah denilen, Allah’ı isim ve sıfatlarıyla tanımak ve iman hakikatlerinde terakki etmek için bir araya gelen Nur Talebelerinin ders toplantıları, ilim meclislerinin tâ kendisidir. Allah Resulünün (asm) Cennet bahçesi olarak…