(Dünden devam) İnsanların gözleri önünde tarihte emsali az görünür kıyamet alâmetleri göründüğü halde, bütün bunlardan hâlâ ders alıp kendisine çeki düzen veremeyen insanların haddi hesabı yok. Güneş batıdan doğduğu zaman…

Varlıklar içinde seçkin ve müstesna bir yere sahip olan  Âdemoğullları, farkında olsun veya olmasın bir büyük yolculuğun yolcularıdır. Kendilerine verilen sayısız istidat ve kabiliyetlerinin sınırlandırılmamasından dolayı, bütün gücüyle ve hırsıyla…

06 Şubat 2023 Pazartesi sabaha yakın meydana gelen Kahraman Maraş Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde ve dokuz saat arayla ,bu sefer Elbistan ilçesindeki 7.6 şiddetindeki depremlerle sarsıldık ve deprem felâketi gündemin…

06 Şubat 2023 tarihinde Kahraman Maraş merkezli ve birbirinden bağımsız iki büyük depremin dokuz saat arayla meydana gelmesi ve on vilâyette çok büyük bir tahribat ve yıkıma sebep olması, seksen…

(Dünden devam) 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinden beş sene sonra, 03 kasım 1953 senesinde yürürlüğe giren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, önceki beyannameye…

Türkiye, 06 Şubat 2023 Pazartesi sabaha karşı 04,17 de tarihinin en büyük deprem felâketi haberleriyle uyandı. Bir benzeri 1668 yılında olduğu tarihi kayıtlarda belirtilen ve 7,2 büyüklüğünde olan büyük Anadolu…

Türkiye’de muhtelif zamanlarda çok yıkıcı depremler oldu. Nice insanların ölmesine ve mal kayıplarına sebebiyet verdi. Binlerce hikmetler, maksat ve gayeler ile vazifeli olarak Allah’ın kudretiyle gerçekleşen ve insanların hem dünya…

(Dünden devam) Geçmiş asırlarda vukua gelen, isyankâr ve zalim kavimlere ceza olarak gelen arzî ve semavî musibetler, Kur’an-ı Kerim lisanıyla haber verilmektedir. Yüce Yaratıcı olan Allah’ın varlığını inkâr eden ve…

Muhtelif aralıklarla ülkemizin çeşitli bölgelerinde depremler oluyor. Bu münasebetle, çeşitli ünvan ve kariyer sahibi şahıslar, inanç ve bakış açılarına göre deprem üzerine yorumlar yapıyor. Fakat, ne hazin ve üzücü bir…

Yeryüzünde Allah’ın halifesi ve Ona vekâleten mühim işler icra eden insanlık aleminin, fiil ve hareketleriyle semavat ve zemin alâkardadır. Yeri ve gökleri yaratan Cenab-ı Hakkın rızasına uygun olmayan ameller nev-i…

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Risale-i Nur tefsirlerinin basılması, yayılması ve okunmasının makbul bir sadaka hükmünde olup, gelecek belâ ve musibetlere kalkan olduğunu söylemektedir. Bahsi geçen ikaz ve hatırlatmalardan bazıları: “Size…

Milletçe depremler kuşakları üzerinde yaşayan bir toplumuz. Ege, Marmara, Kuzey Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu ve Hatay’a kadar her taraf deprem kuşakları ile dolu. Bu itibarla, depremlerle birlikte yaşamaya ve…

Akdeniz sahillerinden itibaren Ege, Marmara, Kuzey Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu ve oradan Bingöl’e kadar uzanan fay hatlarıyla, Anadolu toprakları tam bir deprem kuşağıdır. 17 Ağustos 1999 tarihinde, 7,4 şiddetindeki…

Temel hak ve hürriyetlere ve bilhassa vicdan ve din hürriyetine yapılan tazyik ve zulümler, semavat ve zemini hiddete getirecek ve Allah’ın gazabını celp edecek kadar ayyuka çıktığı 28. Şubat 1997…

Bu kâinat, kendiliğinden ve gayesiz meydana gelmiş bir âlem olmadığını her vicdan tasdik eder. Nihayetsiz gayeler ve maksatlar için onu yaratan ve icat eden bir Zat, bu kâinatın perdesi arkasından…

Bir zamanlar 17 Ağustos 1999 tarihinde 7,4 büyüklüğündeki Marmara bölgesinde başlayan depremler zinciri, daha sonra 7,2 büyüklüğündeki Düzce depremiyle  gündemin tam ortasına oturdu. Şimdi de Manisa ve Elazığ depremleriyle hâlâ…

Merkez üssü Türkiye olan on beş şiddetindeki manevi bir depremle beyinleri sarsılan ve imanları harabeye dönen, dünya ve âhiret saadetleri göçük altında kalan insanları uyandırmak ve hidayet tarafına çağırmak ,…

Ülkemizde meydana gelen depremler, bir çok gerçeklerin açığa çıkmasına ve anlaşılmasına vesile oluyor. Binlerce hikmetler ve gayeler ile vazifeli olarak, İlâhi Kudret tarafından gerçekleşen ve insanların hem dünyevî, hem de…

Ayet-i kerimelerin bildirmesiyle, bir yaprağın bile düşmesi Onun ilminin dışında olmayan ve bir sineğin kanadının intizamından hariç kalmayan nihayetsiz bir kudret, yeryüzünün en şerefli varlığı ve Allah’ın halifesi olan insanların…

Memleketimizin nüfus bakımından en kalabalık olan Marmara bölgesinde geçmişte meydana gelen büyük deprem gibi, Manisa ve Elazığ illerinde olan yeni depremler bir çok gerçeklerin ortaya çıkmasına da vesile oldu. Yazılı…

İki binli yılların başından bu yana milletçe büyük imtihanlardan geçiyor, umumi musibet ve sıkıntıların değişik şekilleriyle eleklerden geçiriliyoruz. Umumi musibetler umumun hatasından kaynaklandığından, masum ve mazlum olanlar da bu musibetlerden…

Tarih boyunca birlik ve beraberliğini koruyabilen devletlerin, milletlerin, cemaat ve cemiyetlerin, kendi güçlerinin çok üzerinde işler başardıklarına tarihî hadiseler şahitlik eder. Birliğini kaybedenler ise, maddeten ve sayı bakımından çok güçlü…

Sonsuz bir rahmet, şefkat ve merhamet sahibi olan Cenab-ı Hak, aynı zamanda nihayetsiz bir muhabbet vasfına da sahip olduğunu, yarattığı mahlukatı son derece güzel ve itina ile var etmesiyle gösteriyor.…

Âlemlerin Rabbi ünvanıyla kâinatta muhteşem bir saltanatla hükmeden Cenab-ı Hak, sonsuz gayeler ve maksatlar için yarattığı âlemi ve yine sayısız hikmetler için var ettiği insanlık nev’inin; takip ettiği gayelerine muvafık…

20. Yüzyıl, çok büyük felâketlerin yaşandığı bir asır oldu. Hazret-i İsa (as) ve deccal, Hazret-i Mehdi ile Süfyan mücadeleleri o zamanda yaşandı. Irkçılık ve dinsizlik adına ortaya çıkan cereyanlar, dünyayı…