Toyfanlı köyü çevresinde tanınan ve köklü bir aileye mensup idik. Annemin babası olan Saatçi Ali dedemi görmek nasip olmadı. Zira, Ormanlı beldesinde saatçilik yapıyormuş. Beldeye iki kilometre mesafedeki Sivaslı köyünde…

Kâinattaki bütün mevcudat gibi, denizler dahi Allah’ın varlık ve birliğine, kudret ve azametine şahitlik ederler. Bediüzzaman Hazretlerinin ifade etiği gibi: “Hayattarâne mütemadiyen çalkanan ve dağılmak ve dökülmek ve istilâ etmek…

Uydularla uzaydan çekilen fotoğraflarıyla şirin ve mavi bir gezegen olan dünyamızın, denizler ve okyanuslarla çevrili olduğunu görürüz. Dünyanın yüzde otuzunu karalar ve yüzde yetmişini sular teşkil eder. Tıpkı insan bedenindeki…

“O Allah ki, gökleri ve yeri yarattı, gökten bir su indirdi ki, onunla sizin için rızık olarak meyveler bitirdi. Onun emriyle denizde seyretsinler diye gemileri sizin hizmetinize verdi..” (İbrahim Suresi:…

Atmosferde gerçekten çok ilginç ve mucize olaylar yaşanmaktadır. Meselâ; aynı elektrik yüküne sahip olan buluttan aşağıya doğru inen yağmur taneleri de aynı elektrik yüküne sahip olduğundan birbirini iterler. Allah’ın âleme…

“O Rabbiniz ki, yeryüzünü size bir döşek, gökyüzünü bir kubbe yaptı. Gökten size bir su indirip onunla türlü meyvelerden ve mahsullerden size rızık çıkardı. Öyleyse bile bile Allah’a eş ve…

Değerli kardeşim Abdil Yıldırım veya Mikail Yaprak gibi şair değilim. Ancak Bediüzzaman’ın şiir yazamayıp deneme yaptığı gibi, bu gün ben de düzensiz de olsa bir şiir yazayım dedim. Bakalım ne…

“Ve cealna külle şey’in minel mai.”ayet-i kerimesi, yeryüzündeki canlıların sudan yaratıldığını beyan etmekte ve öyle de görülmektedir. İki hidrojen ve bir oksijen atomunun birleşmesinden meydana getirilen su, hayatın kaynağı ve…