Vicdan hürriyeti, temel hak ve hürriyetlere saygı veya inançlara hoşgörü anlamında olan demokratlık; aynı zamanda fertlerin iradelerine ipotek koymamak, her türlü maddi ve manevi imkânları, başkaları üzerinde bir baskı ve…

Risale-i Nur mesleğinin diyanet, siyaset, cihad ve saltanat gibi daha pek çok daireleri içine alan temel prensipleri vardır. Bunları dikkate almadan sadece diyanet ve iman hizmetine yoğunlaşanlar, pusulasız gemi gibi…

“Bu zamanda dahil ve hariçteki cihat farkı pek azimdir.”diyen Bediüzzaman’ın mesleğini iyi anlayan Nur Talebeleri, dahilde asayişi ihlâl edecek her türlü fitne ve anarşiden bir asra yakındır uzak durmuş ve…