2. Meşrutiyetin ilânından sonra kurulan partiler içerisinde birisi de, Osmanlı Ahrariye Fırkasıydı. Hürriyetçi bir partiydi. Fikir ve ifade hürriyeti başta olarak, teşebbüs-ü şahsi ve diğer hürriyetleri savunuyordu. 1907 ile 1911…

İkinci Meşrutiyetin ilânıyla birlikte çok partili siyasi hayat, sistemin gereği olarak vücuda geldi. O dönemin en bilinen partileri İttihat ve Terakki, Hürriyet ve İtilaf ve Osmanlı Ahrariye Fırkaları idi. İttihat…

1950 ile 1960 yılları arasında İslâmiyet, Kur’an ve bu vatan maslahatına Demokrat Partiyi iktidar yerinde muhafaza etmeye çalıştığını söyleyen Bediüzzaman “Onlardan hayır beklemek değil, belki dehşetli iki cereyan olan komünizm…