Çeyrek asır boyunca jandarma dipçiğiyle milleti sürü gibi idare eden ve inkılapları dayatarak zorla kabul ettirmeye çalışan; dine karşı olan düşmanca tavrıyla din adamlarına  ve dindarlara en acımasız muamelelerle memleketi…

(Dünden devam) Ali Vapurlu “Demokrat Partiyi derleyip toparlayacak zât-ı âliniz gibi, milletin inanç değerlerine saygılı ve mütedeyyin, yani dini en azından asgari ölçüde yaşayan, manevi değerlere saygılı ve vasıflı, Cuma…

(Dünden devam) Cevher bey “Sayın cumhurbaşkanım! Başbakan partisinin kongresinde, on dört ismin en sonunda Said Nursi ismini sayması tartışılıyor. Bazıları sizi atlayarak ilk kez bir başbakanın Said Nursi ismini telâffuz…

Doğru yol Partisi mescidine, Cuma namazı için devam ettiğim yıllar boyunca, genel merkezde bulunan yetkili insanlarla tanıştığım gibi, Genel başkan Mehmet Ağar’ı da yakından tanıma imkânı buldum. Aslında çok çalışkan…

Demokrat Parti kurulduktan sonra vefat edene kadar onu Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet Partisine karşı, Kur’an ve bu vatan maslahatına dersleri ve talebeleriyle destekleyen Bediüzzaman Hazretleri, muhtelif aralıklarla onları ikaz…

2. Meşrutiyetin ilânından sonra kurulan partiler içerisinde birisi de, Osmanlı Ahrariye Fırkasıydı. Hürriyetçi bir partiydi. Fikir ve ifade hürriyeti başta olarak, teşebbüs-ü şahsi ve diğer hürriyetleri savunuyordu. 1907 ile 1911…

İkinci Meşrutiyetin ilânıyla birlikte çok partili siyasi hayat, sistemin gereği olarak vücuda geldi. O dönemin en bilinen partileri İttihat ve Terakki, Hürriyet ve İtilaf ve Osmanlı Ahrariye Fırkaları idi. İttihat…

1950 ile 1960 yılları arasında İslâmiyet, Kur’an ve bu vatan maslahatına Demokrat Partiyi iktidar yerinde muhafaza etmeye çalıştığını söyleyen Bediüzzaman “Onlardan hayır beklemek değil, belki dehşetli iki cereyan olan komünizm…