(Dünden devam) Halk Partisinin altı okundan biri olan lâiklik prensibi, bize ait İslâmi bir terim değildi. Tamamen Batılı devletlerden alınmış ve bize yabancı Hristiyan dünyasına ait bir uygulama idi ve…

(Dünden devam) Ben de çok tartışılan bir soruyla konuyu değiştirmek istedim ve “Ergenekon meselesi çok konuşuluyor ve tartışılıyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Bunun aslı nedir diye sordum.” Demirel “Öyle bir…

(Dünden devam) Cevher bey “Sayın cumhurbaşkanım! Başbakan partisinin kongresinde, on dört ismin en sonunda Said Nursi ismini sayması tartışılıyor. Bazıları sizi atlayarak ilk kez bir başbakanın Said Nursi ismini telâffuz…

12 Nisan 2009 tarihinde Süleyman Demirel’in evinde geçen sohbet çok renkliydi. Kutlular Ağabeyin “Seçim sonrası siyasetin durumu ne olur?” sorusu üzerine Demirel “Sandık çok önemli bir hadise. Fonksiyonunu yapmazsa patlar.…

Doğru yol Partisi mescidine, Cuma namazı için devam ettiğim yıllar boyunca, genel merkezde bulunan yetkili insanlarla tanıştığım gibi, Genel başkan Mehmet Ağar’ı da yakından tanıma imkânı buldum. Aslında çok çalışkan…

28 Ekim 1990 yılında başlattığımız Kocatepe Bediüzzaman Mevlitlerini, 1991 yılı hariç her sene yapmaya devam ediyorduk. 28 Şubat süreci bile bizi etkileyemedi. Avusturya seyahatinden döndükten bir sene sonra, ülkemizde 28…

29 Ekim 1990 cumhuriyet bayramının bir gün öncesine denk gelen 28 Ekim 1990 Bediüzzaman Mevlidi, Türkiye’de bir fırtına kopmasına sebep oldu. Devletin sahip çıktığı cumhuriyet bayramına üç bin kişi, Bediüzzaman…

Meslekleri müspet harekete dayanan Nur Talebeleri, bahsi geçen sokak savaşlarına hiç bulaşmadılar. Bu yüzden sağcı gençler tarafından pasif olmakla suçlanıyorlardı. Nur Talebeleri, irşat ve tebliğ eksenli hizmetleriyle, nice sağcı ve…

Anadolu genelinde, Risale-i Nur hizmetleri şevk-i mutlak içinde devam edip giderken, 1977 yılının Haziran ayı yaklaşmıştı. Altı Haziranda seçim yapılacaktı. 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekâtıyla, Kıbrıs fatihi…