İnsanı diğer canlılardan ayıran en belirgin farklardan birisi de, eşyaya ve olaylara, anlamak ve analiz yapmak için dikkatle bakmasıdır. Bu anlamda nazar; göz atmak, mülâhaza etmek, düşünerek bakmak anlamlarına gelir.…

Şiddet-i zuhurundan ve sonsuz büyüklüğünden gizlenmiş ve baş gözümüzle görülmesi imkânsız hâle gelmiş olan Cenab-ı hak, akıl ve basiret gözümüzle kendisini görmemiz, bilmemiz, tanımamız ve iman etmemiz için yarattığı varlıkları…

Marifetullah denilen Allah’ı tanımanın şahitlerinin üç çeşit olduğunu söyleyen Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, bunlardan birincisinin su gibi olduğunu söyler. “Görünür, hissedilir, lâkin parmaklarla tutulamaz. Tenkit gözüyle bakılmaz. Yoksa o deliller…