“Onların işleri kendi aralarında istişare iledir.”ayet-i kerimesi, hayatın her alanını kaplamaktadır. Bu itibarla, meşveret, devlet kademesinden aile içi istişarelere kadar uzanmaktadır. Ekser problemler, istişare etmeden hareket etmekten kaynaklanmaktadır. İstişarede Allah’ın…