Hayatını bu millet-i İslâmiyenin hem dünya hem de âhiret saadetinin temini için vakfeden ve bu maksadı için altı bin sayfayı aşkın Risale-i Nur namındaki muhteşem tefsir külliyatını telif eden Bediüzzaman…

Âhirzaman müceddidi kimliğine sahip olan Bediüzzaman Said Nursî, tam bir felâket ve helâket asrında dünyaya gelmişti. Doğduğu yılda, eskilerin Doksan Üç Harbi olarak söylediği 1877 Osmanlı Rus Savaşı yapılıyordu. Bu…

20. Asır büyük devrilişlerin, yıkılışların, maddi ve manevi tahribatların olduğu, büyük deccal komünizmin koskoca Çin’i, yarı Avrupa ve Balkanları yuttuğu, İslâm âleminde Süfyanist bir zihniyetin münâfıkâne tahripler yaptığı bir zaman…

İnsanlık tarihi büyük dâvâların ve o dâvâlar için hayatlarını ortaya koyanların örnekleriyle doludur. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazret-i Âdem (as) “Lâ ilâhe illallah” dâvâsının ilk dâvâ adamıydı. Ondan…

Hepimizin bildiği gibi hedefe kilitlenme, bir savaş uçağının veya bir füzenin vurmak istediği hedefi yakaladığı zaman ona kilitlenmesi, bundan sonra hedef vuruluncaya kadar, her şeyin bilgisayar sistemiyle otomatik olarak işlemesidir.…

Isparta hayatında iken kırk elli talebe yetiştiren Bediüzzaman, o talebelerine ziyadesiyle önem veriyordu.  “Siz, bu memleketi tenvir edecek elektriklerin makinistleri hükmündesiniz.”diyordu. Kendi memleketinde ve İstanbul’da ettiği hizmetlerinden on defa daha…

İnsanın mahiyetine yerleştirilen sayısız duygulardan birisi de fedakârlık hissidir. Her türlü zahmet ve meşakkatlere tahammül ve sabır göstererek, dâvâsında sebat anlamına gelen fedakârlık duygusu, mukaddes bir dâvâya gönül vermiş fedailer…

Sosyal bir varlık olma özelliği ile toplu bir hayat yaşamak mecburiyetinde olan insanlar, zamanla bir takım organizasyonlar teşkil ederek güç birliği temin etmişlerdir. Özellikle, mukaddes bir ideal ve dâvâ etrafında…

Osmanlının miras bıraktığı bu vatan toprakları üzerinde Türkiye Cumhuriyetini kuranlar, o ulu çınarın köküne kezzap döküp tarih sahnesinden silerken; her türlü entrikayı, hile ve aldatmayı mübah kılan bir anlayışla yola…

İman ve inkâr mücadelesi devam ederken nihayet âhir zamana gelindi. Çeşitli düşüncelerle İslâm dinini yok etmeye çalışan bir zihniyet tarafından, ona karşı korkunç bir savaş başlatıldı. Mücadele aynı fakat şekli…

Seksen senelik uzun ve bereketli ömrünü bu milletin hem dünyevî hem de uhrevî saadetine adayan Bediüzzaman Hazretleri, sonuna kadar çileli bir hayat yaşadı. Allah demenin suç sayıldığı ve bir tek…