Selânik Hürriyet Meydanında en büyük siyasi bir diplomat gibi binlerce adama nutkunu dinlettiren, Ayasofya ve Sultan Ahmet Camilerinde vaazlar veren, bir makaleyle elli bin kişiyi İttihad-ı Muhammedî Cemiyetine dahil eden,…