Bu dünya hayatına imtihan için gönderilen insanlar, bunun böyle olduğunu ekseriyeti bildikleri halde imtihanı kaybetmekte ve bâki âleme eli bomboş olarak gitmektedirler. Ehl-i dünya denilen, din ve dindarlıkla alâkası olmayanların…