28 Ekim 1990 yılında başlattığımız Kocatepe Bediüzzaman Mevlitlerini, 1991 yılı hariç her sene yapmaya devam ediyorduk. 28 Şubat süreci bile bizi etkileyemedi. Avusturya seyahatinden döndükten bir sene sonra, ülkemizde 28…

Cumhuriyet kurulduğundan bu yana, millet ve devletçe nasıl bir Türkiye istediğimize bir türlü karar veremedik. Yeni rejim tesis edilirken, en tepedeki yönetenlerin niyetleri bir hayli farklı olduğundan, temelden çürük olan…

Risale-i Nur’un hakiki ve sâdık talebeleri, Bediüzzaman Hazretlerinin hayatı boyunca sürdürdüğü ve mesleğinin temel bir prensibi olan hürriyete taraftar ve istibdada karşı olmak kaidesine binaen; 27 Mayıs 1960 kanlı ihtilâli,…

Dünya güneş etrafında dönerken maruz kaldığı mevsimleri olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Fırtınalı kışlar yerini baharlara, zifiri karanlıklar da parlak aydınlıklara yerini bırakırlar. Devamlı kış, devamlı karanlık hiç bir zaman…