(Dünden devam) İstişare etmekten maksat, bir mesele hakkında en iyi hal çaresini bulmak ve bu yolda Allah’ın rızasını kazanmaktır. Ehil ve liyakatli insanlardan meydana gelen bir meşveret heyetinin ekseriyeti, bir…