İstibdat yapan ve demokrat olan reisler, tarih boyunca her zaman olagelmişlerdir. İnsanlık âlemi devam ettikçe, bunların varlığı da devam edip gidecektir. Bundan kaçınmak mümkün değildir. Çünkü, insan tabiatını değiştirmek imkânsızdır.…