Âhirzamanın iman ve inkâr mücadelesi bambaşka bir şekil almıştır. İletişim vasıtaları ve diğer teknolojik imkânlar, bu fikrî kavgayı büsbütün değiştirmiştir. Özellikle, dalâlete istinat eden felsefenin bozuk kısmı ve sefih bir…

Hazret-i Âdem Aleyhisselâmdan, Kâinatın Efendisi Hazret-i Muhammed’e (asm) kadar vahyedilen bütün semavî kitap ve sahifelerin ve peygamberlerin gönderiliş maksadı, insanları imana, hakka ve doğruya gelmelerine vesile olmaktı. Kur’an-ı Kerim’i, insanların…

Tevhid nazarıyla ve Allah hesabına bakılınca bütün İlâhi güzellikler kalp gözüyle göründüğü halde, Allah’tan bağımsız ve tabiat gözlüğüyle bakıldığında o güzellikler görünmez olur. Bediüzzaman Hazretlerinin verdiği misaller dürbünüyle baktığımızda, bu…

Bin dört yüzyıllık uzun bir maziye sahip olan İslâm dininin, mensupları tarafından yaşanmasında, genelde çok güzel bir fotoğraf görünmesine rağmen, muhtelif zaman dilimlerinde zaafa düşüldüğü de görülmektedir. Böylesine kritik dönemlerin…

Fıtraten mükerrem yaratılan insanın önüne dosdoğru bir yol açılmış ve oraya sevk edilmiştir. Bu istikametli caddenin nihayeti, Allah’ın rızası ve ebediyen orada kalmak üzere daimî Cennettir. Ancak imtihan gereği, mahiyetine…

Âhirzamanda, fen ve felsefeden gelen dehşetli bir dalâlet cereyanı karşısında kalpleri yaralanan ve imanları zedelenen insanlık âleminin imanını kurtarmak ve muhafaza etmek misyonunu üstlenen Bediüzzaman Hazretleri, telif ettiği Nur Risaleleriyle…