Bir kervan gibi mazinin en derin derelerinden gelip, istikbale doğru kafileler halinde hareket eden Âdemoğulları  için bu dünya, gelip geçici bir han ve bir imtihan salonudur. Hangimizin ameli daha güzel…

(Dünden devam) Dalâletin ve dinsizliğin nihayetsiz elem ve acılarını ruhunun tâ derinliklerinde hisseden ve dünyada dahi manevi bir cehennemin azabını yaşayan insana, iman ile hidayet ihsan etmek gibi en büyük…

Bin dört yüz yıllık uzun bir maziye sahip olan  İslâm dininin, mensupları tarafından yaşanmasında genelde çok güzel bir fotoğraf görünmesine rağmen, muhtelif zaman dilimlerinde zaafa düşüldüğü de gözlemlenmektedir. Böylesine kritik…

Örnek alınacak ve izinden gidilecek en güzel bir rehber ve önder olan Hazret-i Muhammed (asm) “Beni, Rabbim terbiye etti ve terbiyemi güzel yaptı.” buyurmakla, âlemlerin Rabbi olan Cenab-ı Hakkın, kullarından…

Âhirzaman denilen dehşetli bir zaman diliminde yaşıyoruz. Genel anlamda nazarların dünyaya döndüğü, âhirete boş verildiği, dünya nimetlerinden alabildiğine istifade etmenin esas alındığı bir zamanı idrak ediyoruz. Sahabeler zamanından beri şerrinden…

Makamları sabit olarak yaratılan ve kendilerine has fıtrî kullukları içinde olan melaikeler, imtihandan muaf tutulan ve Allah’a daima itaat halinde bulunan mükerrem varlıklardır. Hayvanlar da yaratılıştan kabiliyetlerine belli bir sınır…

Memleketimizin nüfus bakımından en kalabalık olan Marmara bölgesinde geçmişte meydana gelen büyük deprem gibi, Manisa ve Elazığ illerinde olan yeni depremler bir çok gerçeklerin ortaya çıkmasına da vesile oldu. Yazılı…

Rahman-ı Rahim ve Rezzak-ı Kerim olan Cenab-ı Hak, umulmadık yerlerden, basit toprak ve sudan sayısız nimetleri yaratarak yeryüzü sofrasına dizmiş ve hayat sahiplerinin, özellikle biz insanların istifadesine arz etmiştir. Fakat,…

Rönesans dönemi, dinde reform hareketi, 1789 Fransız Büyük İhtilali, sanayi devrimi, aydınlanma devrimi derken, bilgi ve teknoloji  toplumuna intikal eden Batı toplumları; bu süreç içinde insanlığın nazarını devamlı dünya hayatına…

Kâinatın bütün çarklarını insan için döndüren, her şeyi insanın hizmetine veren ve atomlardan galaksilere kadar umum mevcudatı ve olayları, kader ve kaza kalemleriyle sevk ve idare eden sonsuz bir Kudret…

Âhirzamanın fitnelerle dolu hadiseleri içindeki mazlum ehl-i imanına nokta-i istinat, dalâlet vadilerinde hayrete düşen ve manevi girdaplarından bir çıkış yolu arayan insanlığa, Kur’an hesabına manevi bir rehber olan Bediüzzaman Said…

Âhirzamanın iman ve inkâr mücadelesi bambaşka bir şekil almıştır. İletişim vasıtaları ve diğer teknolojik imkânlar, bu fikrî kavgayı büsbütün değiştirmiştir. Özellikle, dalâlete istinat eden felsefenin bozuk kısmı ve sefih bir…

Hazret-i Âdem Aleyhisselâmdan, Kâinatın Efendisi Hazret-i Muhammed’e (asm) kadar vahyedilen bütün semavî kitap ve sahifelerin ve peygamberlerin gönderiliş maksadı, insanları imana, hakka ve doğruya gelmelerine vesile olmaktı. Kur’an-ı Kerim’i, insanların…

Tevhid nazarıyla ve Allah hesabına bakılınca bütün İlâhi güzellikler kalp gözüyle göründüğü halde, Allah’tan bağımsız ve tabiat gözlüğüyle bakıldığında o güzellikler görünmez olur. Bediüzzaman Hazretlerinin verdiği misaller dürbünüyle baktığımızda, bu…

Bin dört yüzyıllık uzun bir maziye sahip olan İslâm dininin, mensupları tarafından yaşanmasında, genelde çok güzel bir fotoğraf görünmesine rağmen, muhtelif zaman dilimlerinde zaafa düşüldüğü de görülmektedir. Böylesine kritik dönemlerin…

Fıtraten mükerrem yaratılan insanın önüne dosdoğru bir yol açılmış ve oraya sevk edilmiştir. Bu istikametli caddenin nihayeti, Allah’ın rızası ve ebediyen orada kalmak üzere daimî Cennettir. Ancak imtihan gereği, mahiyetine…

Âhirzamanda, fen ve felsefeden gelen dehşetli bir dalâlet cereyanı karşısında kalpleri yaralanan ve imanları zedelenen insanlık âleminin imanını kurtarmak ve muhafaza etmek misyonunu üstlenen Bediüzzaman Hazretleri, telif ettiği Nur Risaleleriyle…