İnsan bu dünyaya lezzetle ve safa ile ömür geçirmek için geldiğini zannederse, uçup giden yıllara geri dönüp baktığında, elbette bomboş geçtiğini fark edecek fakat geri döndürmeye gücü yetmeyecektir. İhtiyarların dediği…