Radikal bir anlayışla ve silahlı mücadele yoluyla din nokta-i nazarından hak aramak gibi bir yola tevessül ve tenezzül etmeyen Bediüzzaman, cihad mantığı içinde mesleğinin önemli bir prensibini şöyle izah ediyor:…

“Bu zamanda dahil ve hariçteki cihad farkı pek azimdir. Hariçteki düşmanın çoluk çocuğu ve malı ganimet hükmündedir, temellük edilebilir. Fakat, dahilde öyle değildir.” Asrın imamı, müceddidi ve manevi sahibi ünvanıyla,…