Dağlar kuru birer direk olmanın ötesinde, içinde canlı varlıkların hayatına lâzım her türlü maddeleri barındıran hazineli direkler konumundadır. Dağlar demir, bakır, alüminyum, mağnezyum, manganez, volfram ve daha yüzlerce çeşit madenlere…

Sultan-ı Ezel ve Ebed olan Cenâb-ı Hakkın, kibriya ve azametine, kudret ve celâline aynalık yapan koca dağlar, dünya gemisini dengede tutan direkleridir. “Vel cibale evtada” ayet-i kerimesiyle, dağları direk yaptığını…

Su, insan hayatına en lazım olan bir hakikattir. Su olmadan hayat olmaz. Ekseriyetle dağlardan kaynayan dereler, nehirler ve ırmaklar, dünyanın her tarafında insanların yerleşim alanlarını teşkil eder. Çok ilginç özellikleriyle…

Ezel ve Ebed Sultanı olan Allah’ın, kibriya ve azametine, kudret ve celâline aynalık yapan koca dağlar, dünyanın direkleridir. “Vel cibale evtada.”ayet-i kerimesiyle, dağları direk yaptığını beyan eden Cenab-ı Hak, her…