Kıyamet alâmetlerinden biri olan dabbetülarzın, vakti geldiğinde çıkacağına müminler olarak inanmak farzdır. Çünkü hakkında ayet vardır. Bu konuya kaynaklık yapan ayet ise, Neml Suresinin 82.ayetidir. Mealen “Söz verdiğimiz gün gelip…