Kader, ezelden ebede kadar  olmuş ve olacak her şeyin Cenab-ı Hak tarafından bilinerek Levh-i Mahfuz-u Âzam’da yazılmasıdır. Kâinat, dünya ve içindeki bütün varlıkların kaderi belirlenmiştir. Her şey o kader programı…

İnsanın irade-i cüz’iyesini, Cenab-ı Hak irade-i külliyesinin taallûkuna basit bir şart yapmıştır. Yani, insan iradesiyle bir şeyi yapmaya meyledip, o meyildeki tasarrufu harekete geçirdiği anda, Allah da külli iradesini taallûk…

İslâm tarihi boyunca, Ehl-i Sünnet vel Cemaat ile Mutezile ve Cebriye başta olmak üzere, haktan sapan fırkaların arasında çok sert tartışmaların meydanı olan kader meselesi, Ehl-i Sünnet âlimleri arasında bile…

Yer, gök ve dağların yüklenmekten korktukları büyük bir emaneti yüklenerek, yeryüzünde Allah’ın halifesi ünvanına sahip olan insanın bu makama getirilmesi, ruhuna takılan ve “Ene” ile tabir edilen bir manevi cihazdan…