Tevhid denilen Allah’ın varlık ve birlik hakikati, Kur’an-ı Kerim’in en başta gelen birinci esasıdır. Bütün meselelerini onun üzerine inşa etmektedir. İmanın bütün rükünleri ve İslâm’ın bütün hükümleri ona bağlıdır. Tevhid…