Genellikle dünyanın bütün kıt’alarında az çok bulunan ve ekseriyeti Asya ve Afrika kıt’alarında görülen çöller, yeşillikten mahrum kum denizleridir. Şiddetli rüzgârların etkisiyle sürekli yer değiştiren kum tepeleri, semaya doğru yükselen…