Ruhlar âleminden hareket ederek, iradesi dışında İlâhi bir Kudret tarafından bu güzel dünya misafirhanesine gönderilen insanlar, yine iradeleri dışında bir kervan gibi gayb âlemlerine doğru yolculuğuna devam ediyorlar. Hangimizin ameli…

Diğer canlılardan farklı olmasıyla sosyal bir hayat yaşayan insanların başına gerek ferdi, gerekse toplum olarak bir çok olaylar gelmektedir. Esmâ-i Hüsnasının nihayetsiz tecellilerini göstermek isteyen Cenab-ı Hak, insan nev’ini muhtelif…

Cin şeytanlarının yanı sıra insan içinden de şeytanlar vardır. Hak yola sırt dönen ve diğer insanları da yoldan çıkarmaya çalışan ve insanların nefsanî ve şehvanî duygularını tahrik ederek, şeytanın arkasına…

İnsan bir yolcudur. Bu yolculuk ruhlar âleminden başlar, ana rahminden, çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan devam eder; kabirden, mahşerden, Sırat Köprüsünden geçer ve ebedler memleketinde nihayet bulur. Cenab- Hak, Kur’an-ı Hakîm’in haber…