Kâinat sarayını nihayetsiz maksat ve gayeler, hikmet ve neticeler için yaratan Cenab-ı Hak, o sarayda iki kısım varlıklar yaratmıştır. Bunlardan birincisi ruhani olanlar. İkincisi de cismani olanlardır. Cismani ve maddi…