Her hususta ümmetine örnek ve rehber olan Sevgili Peygamberimiz (asm) “Allah beni cömert ve mütevazı bir kul olarak yarattı. Beni kibirli, inatçı ve hakkı bile bile çiğneyen bir kimse yapmadı.”…

Cenab-ı Hak, imtihan  için yaratıp bu dünya meydanına gönderdiği insanların fıtratına, güzel ahlâklarla birlikte fena hasletleri de yoğurarak yerleştirmiştir. Birbirine zıt olan bu sıfatların, iman ve iradesiyle güzel olanları tercih…

Sevgili Peygamberimiz (asm), Allah yolunda ümmetini bağışta bulunmaya teşvik ettiği görülüyor: “Ey Âdemoğulları! Allah için ver ki, sana da verilsin. Zekât ve sadaka malı eksiltmez. Kesenin ağzını bağlama, senin de…

Zekât, zengin ile fakir arasındaki servet uçurumunun izalesine, fakirin zengine karşı kin ve haset yerine hürmet ve duasını kazanmaya vesile olduğu gibi, malın korunmasına da sebeptir. Zekât, manevi bir sigortadır.…

Güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildiğini haber veren Sevgili Peygamberimiz (asm), yüksek ahlâkın tamamını şahsında Allah’ın izniyle cem etmişti. Hatta birbiriyle tezat teşkil eden güzel ahlâklarda da, en kemâl mertebedeydi. Halbuki,…