Bediüzzaman Hazretlerinin sağlığında devamlı sürgün, işkence, zindan, zehirlenme ve daha bir çok eza ve cefalara maruz kalan Nur Talebelerinin, çektiği sıkıntılarla üstlendikleri dâvâ dikkate alınsa ve tarihte olanlara mukayese edilse,…

Hak ve ebedi olan dâvâlar, insanlık tarihi boyunca hep çile, zahmet ve meşakkatlerle yoğrulmuştur. Musibetlerin biri biterken diğeri başlamıştır. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerin, Allah’ın birliğini âleme ilân edip dinlerine…

(Dünden devam) Merhum Zübeyir Ağabey, birlikte çalıştığı Mehmet Kutlular Ağabeye hitaben “Kardeşim Kutlular! Sen, sıkıntılı hadiselerin kökünü tamamen kazmak istiyorsun. Bu kat’iyen mümkün değil. Böyle hadiselerin biri biter, diğeri başlar,…

(Dünden devam) Bediüzzaman Hazretlerinin vefatından sonra, gerçekten bir Said’e bedel binler, yüz binler, hatta milyonlar genç Saidler ortaya çıkmış ve küçük bir Bediüzzaman gibi bu kudsi ve dünya çapındaki dâvâya…

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri çok farklı bir âlimdi. Resmi ideolojiye teslim olmadığından her türlü eza, cefa ve meşakkatlere maruz kaldı ve yirmi sekiz sene işkenceli bir esarete muhatap oldu. Ancak…

Ümmetin bozulduğu ve fesada uğradığı zamanlarda hep bir Mehdi ve kurtarıcı beklentisi olduğu gibi, Osmanlı Devletinin son döneminin yaşandığı ve İslâm dininin aleyhinde gelişmelerin olduğu bir sırada ilân edilen Hürriyet…

Hicri on üçüncü asrın minaresinin başında durup, şeklen medeni, fikren mazinin en derin derelerinde ve dine lâkayt olanları camiye ve namaza davet eden son çağın müceddidi Bediüzzaman Hazretleri de çileli…

Putperstliğin en dehşetli bir devrini yaşadığı ve kopkoyu bir cehalet karanlığının insanlığı istila ettiği bir zamanda, Allah’ın izniyle gelerek tevhid inancını âleme ilan eden Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (asm); “Lailahe…

İnsanlık tarihi büyük dâvâların ve o dâvâlar için hayatlarını ortaya koyanların örnekleriyle doludur. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazret-i Âdem (as) “Lâ ilâhe illallah” dâvâsının ilk dâvâ adamıydı. Ondan…

Mecazi muhabbet sevdasıyla Şirin’i için dağları delen Ferhat, yüksek idealler ve yüce hedeflerin kara sevdalısı olmuş dâvâ adamları için önemli bir örnektir. Üç günlük dünya hayatı  ve geçici bir sevda…

Bediüzzaman Hazretlerinin vefatından zamanımıza kadar gelişen ve değişen sosyal hadiseler karşısında, Nur Külliyatındaki şaşmaz ölçüleri doğru anlayıp, doğru tatbik edenler, bu istikrar ve istikametini koruyarak, topluma pusula gibi rehberlik etmeye…

“Allah rahatlık versin!”diyene “Allah sana rahatlık versin. Ben dünyaya rahat etmeye gelmedim kardeşim!”diyerek lâtif bir tarzda mesaj veren Zübeyir Ağabeyin bu inceliği dikkat çekicidir. Yine beraber çalıştığı ve yetiştirdiği dâvâ…

Seksen senelik uzun ve bereketli ömrünü bu milletin hem dünyevî hem de uhrevî saadetine adayan Bediüzzaman Hazretleri, sonuna kadar çileli bir hayat yaşadı. Allah demenin suç sayıldığı ve bir tek…