Ebced ve cifir ilminde çok ileri düzeyde bilgi sahibi olan Bediüzzaman Hazretleri, Tövbe Suresinin 32. ayetinin tahlilini yaparken şu ilginç tespitleri yapmaktadır: “Eğer şeddeli mim dahi, şeddeli lâmlar gibi bir…

Genellikle iman ve Kur’an hakikatlerini tefsir, ispat ve ilan eden Risale-i Nur Külliyatında, ara sıra istikbalde vukua gelecek olan hadiselerden haber veren, işâri ve remzî bir tarzda onlardan bahseden bir…